Zoeken
  • Roel Van Hemelen

FlowCharts op MonKEY

TaxQuest partner Roel Van Hemelen heeft in samenwerking met de MonKEY database van Wolters Kluwer enkele nieuwe en interessante Flowcharts gepubliceerd.


Tarief vennootschapsbelasting

De hervorming vennootschapsbelasting heeft als voornaamste effect dat de tarieven in de vennootschapsbelasting gevoelig zijn gedaald, en in fase 2 nog bijkomend zullen verminderen.


Over het juiste moment van inwerkingtreding alsook over de juiste draagwijdte van de voorwaarde voor het verlaagde kmo-tarief, bestaan heel wat vragen merken wij uit onze praktijk.


Graag verwijzen wij jullie door naar dit schema op MonKEY: http://www.monkey.be/secure/DocumentView.aspx?id=mnco12810852&state=changedKapitaalverminderingen

Ook over de kapitaalvermindering, die sinds 1 januari 2018 mogelijks aan roerende voorheffing onderhevig is, bestaan heel wat concrete vragen.


In een volgende FlowChart op MonKEY werd ook dit schematisch in een praktisch en duidelijk overzicht verwerkt. U kan dit schema eveneens op MonKEY terugvinden via volgende link:

http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?trackuser=1&id=mnco12810436&state=changed

Aangezien deze kapitaalverminderingen vrij complexe boekhoudkundige en fiscale gevolgen hebben, hebben we tevens een praktisch en duidelijk voorbeeld erbij gepubliceerd. Dit voorbeeld kan u terugvinden via volgende link:

http://www.monkey.be/secure/DocumentView.aspx?id=mnco12810265


302 keer bekeken0 reacties